Østsiden håndballs koronnavettkurs
 Your Rejoin Code is 123456 in case you lost connectivity during the Test. Copied
Obligatorisk øvelse/test for Østsiden ILF, håndball

Dette er en obligatorisk øvelse/test for spillere og klubbens frivillige vedrørende smittevern. Denne øvelsen/testen må du ha gått gjennom og besvart før du kan møte på trening/kamp første dagen. Oppgaven består av 10 spørsmål med alternativer. Du må finne korrekt svar på hvert spørsmål før du kan gå videre til neste og du kan prøve så mange ganger du vil.

Du må altså finne riktig svar på et spørsmål før du kommer videre til neste.